Pentru descărcare - click pe unul din link-urile de mai jos / For download, please click on the links below

Benon KIGOZI - Efecte cruciale ale tehnologiei muzicale asupra educației muzicale. O restructurare a predării și învățării muzicii în școlile secundare din Uganda / Critical Impacts of Music Technology to Music Education. A Restructuring of the Teaching and Learning of Music at Secondary Schools in Uganda

Stuart WISE - Percepția elevilor asupra tehnologiei digitale în educația muzicală / Students’ Perceptions of DigitalTechnology in Music Education

Nelida NEDELCUŢ, Constantin RÎPĂ, Lucian GHIȘA - Procedee de dezvoltare a auzului muzical prin exerciții mediate de TIC / Methods of Developing Musical Hearing through ICT-mediated Exercises

Cătălin CREŢU - Implementarea tehnologiilor cu senzori în muzica nouă / The Implementation of Sensor Technology into Contemporary Music

Cornelia CUTEANU - Noile tehnologii informatice și potențialul expresiv al pianului digital / New Information Technologies and the Expressive Potential of the Digital Piano

Ecaterina BANCIU - Prin labirintul tehnoredactarii / Through the Maze of Word Processing

Ulla LEVENS - Cântăm împreună la instrumente, fără partituri muzicale, ca intervenție educativă pentru inițierea de procese creative / Playing music together without musical scores as an educative intervention to initiate creative processes

Kagari SHIBAZAKI, Nigel A. MARSHALL - Diferențe legate de genul biologic în compoziția și tehnologia muzicală / Gender Differences in Musical Composition and Technology

Eilon AVIRAM - Programa de compoziție muzicală în Școlile Elementare din Israel / Music Composition Curriculum in Israeli Elementary Schools

Cristian BENCE-MUK - Tehnologii informatice folosite în compunerea lucrării Golem pentru clarinet, pian și muzică electronică de Cristian Bence- Muk / Information Technologies Used in Composing Golem for
Clarinet, Piano and Electronic Music by Cristian Bence-Muk

Mirela MERCEAN ȚÂRC - Muzica electronică dincolo de tehnologie! / Electronic Music Beyond Technology! - PDF

Joomla Template by Joomla51.com