Pentru descărcare - click pe unul din link-urile de mai jos / For download, please click on the links below

 

Coperta tic vol VII nr 1 copy     

 

 

 

 

 

Vol. VII, nr. 1, 2016

Table of contents

 

Mihai POPEAN - Cycling ’74 Max, o platformă educațională inter-curriculară/ Cycling ’74 Max, a Cross-Curricular Educational Platform

Veronica Laura DEMENESCU, Eudjen CINC, Demis Otniel Luiss OZ - Solfeasy

Nelida NEDELCUŢ, Lucian GHIȘA - Resurse educaţionale în programe de învăţământ la distanţă din domeniul muzical / Educational Resources in Distance Learning Music Programs

Felician ROŞCA, Sergiu STEFANOV - Tehnologii digitale în dezvoltarea sistemelor pentru orgi de factură clasică / Digital Technologies in Developing New Systems for Classical Organs

Rodica PAVEL - Studiu clinic al parametrilor respiratori în performanţele vocale / Clinical study of respiratory parameters in vocal performances

Ursula LEVENS - Dezvoltarea potenţialului creativ al corpului – Muzică şi mişcare în improvizaţia de grup / Developing the body’s creative potential – Music and movement in group improvisation

Adrian BORZA - Morfogeneza sunetului imaginii / The Sound of Image Morphogenesis

Cristian BENCE-MUK - Aspecte structural-dramatice și rolul muzicii electronice în baletul Tulburarea apelor de Cristian Bence-Muk / Structural Dramatic Aspects and the Role of Electronic Music in Tulburarea apelor (the Troubling of Waters) by Cristian Bence-Muk

Nicoleta DEMIAN - Corporalitate şi Tehnologie în compoziţia coregrafică contemporană / Body and Technology in Contemporary Dance Composition

Cătălina POPA - Fata moartă (Recviem E) de Matthias Kranebitter pentru flaute, chitară electrică și bandă / Dead Girl (Requiem E) by Matthias Kranebitter for flutes, electric guitar and tape

Joomla Template by Joomla51.com