Pentru descărcare - click pe unul din link-urile de mai jos / For download, please click on the links below

 

Coperta tic vol IX nr 2 WEB    

 

 

 

 

 

Vol. IX, nr. 2, 2018

Table of contents

     

Anamaria CĂLIN - Tehnologia I.T. și învățământul muzical online / IT and online music education

Diana Elena SÂRB, Andrei TALAŞ, Florin POP - Metodologie și instrumente pentru analiza avansată a publicațiilor din domeniul Cogniției musicale / Methodology and Tools for Advanced Analysis of Publications in Music Cognition

Ligia – Claudia ŞUTEU, Stela DRĂGULIN - Tehnologia audio – O punte între muzică şi emoţie / Audio technology – A bridge Between Music and Emotion

Mihai POPEAN - Moartea autorului în era digitală: un eseu despre anonimul solitar / The Death of the Author in the Digital Age: An Essay on the Reclusive Anonymous

Marius Vlad BUDOIU - Tehnologie versus tehnică vocală / Technology versus Vocal Technique

Cecilia CURIS - Terapia muzicală la domiciliu în cazul pacienților cu afecțiuni cronice utilizând mijloace digitale / Home – Based Music Therapy for Patients with Chronic Disease through Digital Technology

Cristina NICHIMIȘ - Aplicații ale noilor tehnologii în artele spectacolului / Application of New Technologies in Performing Arts Institutions

Marco GASPERINI, Alessio ROSSATO - Meccanica Azione Sonora: compoziție muzicală în rețea / Meccanica Azione Sonora: Composing Networked Music

Adrian BORZA - Interpretarea muzicii pe calculator prin gesturi non tactile / Computer Music Performance through Non-tactile Gestures

Aaron FAZAKAS - Aspectele evolutive ale tehnologiei portabile de înregistrare sonoră digitală / Evolutive Aspects of Portable Sound Recording Technologies

Joomla Template by Joomla51.com