Coperta

   

 

 

 

 

 

Vol. XII, nr. 1, 2021

Cuprins / 

Table of contents

     

Loredana MUNTEAN - Educaţia muzicală facelift (2020) – întrebări şi provocări / Facelift Music Education (2020) – Questions and Challenges

Moldovan MARIA - Aportul tehnologiilor digitale în educația muzicală / Digital Technologies and Their Impact in Music Education

Diana Elena POP-SÂRB, Adoram ERELL, Morel KOREN - Solfy: Un suport didactic IA pentru actualizarea educației muzicale școlare / Solfy: An AI Didactic Support for Updating School Music Education

Mihai POPEAN - A Possible Contribution of Live Electronics to Modern Education / O posibilă contribuție a aplicațiilor electronice live la educația modern

Alin-Corneliu VĂCEAN - Octave și cvinte ascunse în cyberspațiu / Octaves and Fifths Hidden in Cyberspace

Oana BĂLAN BUDOIU - Evoluția antreprenoriatului artistic - „Two-door“ - un nou prototip de inteligență artificială pentru managementul de proiect / The Evolution of Arts Entrepreneurship - „Two-door” – A New AI Prototype for Project Management

CSÁKÁNY Csilla - Perspective creatoare ale articulării mesajelor muzicale cu scop educativ în context media / Creative Perspectives of Articulating Musical Messages for Educational Purposes in a Media Context

Ulla LEVENS - „Restricțiile - provocare pentru artiști” – Proiectul muzical coregrafic online - DISDANCE / “Restrictions as a Challenge for Artists”- The Online Music-Dance-Project DISDANCE

FODOR Attila - Gânduri despre audiofilie din perspectiva unui muzician / Thougts on Audiophilia from a Musician’s Perspective

Petruța-Maria COROIU - Audiogramele pentru Mandala lui Aurel Stroe -metodă eficientă de a înțelege semantica muzicii contemporane / The Audiograms of Aurel Stroe’s Mandala - an Efficient Method of Understanding the Semantics of Contemporary Music

Joomla Template by Joomla51.com