Coperta tic vol XII nr. 2 web 1

   

 

 

 

 

 

Vol. XII, nr. 2, 2021

Cuprins / 

Table of contents

     

Yannis MIGDANIS, May KOKKIDOU - Collaborative DIY music production practices in conservatoire settings: findings from a pilot distance teaching-learning project /Metode de producție muzicală colaborativă DIY în cadrul școlilor de muzică: rezultate ale unui proiect pilot de predare-învățare la distanță

Lucian GHIȘA, Dalia Ioana GHIȘA - Peculiarities of Online Lessons in Music and Movement Classes (I) / Particularități ale lecțiilor on-line la disciplina Muzică și mișcare (I)

Dianna-Luminița VASIU - The Impact of Music Recordings in Early Music Education and, Implicitly, in the Development of Children’s Intelligence and Personality / Impactul înregistrărilor muzicale în educația muzicală timpurie și, implicit, în dezvoltarea inteligenței și personalității copiilor

Ana-Maria DEMIAN, Nelida NEDELCUȚ - The Musicators Ear Training Programme: a Case Study / Programul de educație auditivă Musicators: studiu de caz

Magdalena LAZĂR, Stela DRĂGULIN - Projecting the traditional competitive paradigm into the virtual environment. The Online Competition, pros and cons / Translatarea paradigmei competitive tradiţionale în mediul virtual. Concursul online, pro şi contra

Ioana BAALBAKI - Online Music Seasons. New Means of Artistic Communication Between the Philharmonics and the Music-loving Public During the Coronavirus Pandemic / Stagiuni online. Noi mijloace de comunicare artistică între filarmonici și publicul meloman în timpul pandemiei Covid-19

Andra PĂTRAȘ - The Importance of Digitizing Archives in Ethnomusicological Research. Case study: Archives Internationales de Musique Populaire (AIMP), Geneva, Switzerland / Importanţa digitizării arhivelor în cercetarea etnomuzicologică. Studiu de caz: Archives Internationales de Musique Populaire (AIMP), Geneva, Elveţia

Ulla LEVENS - “Between Diversity and Restriction”. A Cultural Emergence into the Digital 21st Century / „Între diversitate și restricție“.Un nou început cultural în secolul XXI digital

Monica RAICA, Petruța (MĂNIUȚ) COROIU - Conventional Methods and Innovative Methods of Musical Analysis of Famous Performances from the French Violin Repertoire / Metode convenționale și metode inovative de analiză muzicală a unor interpretări de referință din repertoriul violonistic francez

Diana Elena SÂRB - Capitalizing on New Technologies from the Perspective of Future Music Teachers / Valorificarea noilor tehnologii din perspectiva viitorilor profesori de muzică

Joomla Template by Joomla51.com