Coperta tic vol XIII nr. 1 WE1

   

 

 

 

 

 

Vol. XIII, nr. 1, 2022

Cuprins / 

Table of contents

     

Diana Elena SÂRB - Music teacher’s digital portfolio / Portofoliul digital al profesorului de muzică

Lucian GHIȘA, Dalia Ioana GHIȘA - Peculiarities of Online Lessons in Music and Movement Classes / Particularități ale lecțiilor on-line la disciplina Muzică și mișcare

Maria MOLDOVAN - Current Music Technology usage across Romanian primary and secondary music classroom / Utilizarea tehnologiilor de specialitate în educația muzicală curentă din mediul preuniversitar românesc

Oana BUDOIU-BĂLAN, Paolo LIPPI, Federico BARDAZZI - The management of Virtual Stage method and synchronicity in music performance by the project In Media Stat Virtus  / Managementul metodei Scena Virtuală și sincronicitatea în interpretarea muzicală prin proiectul In Media Stat Virtus 

Ion – Alexandru ARDEREANU, Veronica Demenescu  - Modern methods of byzantine music graphic representation: specialized software in neumatic notation / Metode moderne de consemnare grafică a muzicii bizantine:software specializat pe notația neumatică

Dermina-Petronela DANCIU, Alin-Corneliu VĂCEAN - The age of digitized studies seen through the lens of personal data protection / Era studiilor digitalizate văzute prin lentila protecției datelor cu caracter personal

Florentina ULMEANU ENEA - Musical Meaning and Dynamic Relationism / Semnificația Muzicală și Relaționismul Dinamic

Constantin SANDU - Online Instrument and Chamber Music Lesson / Lecția online de instrument și muzică de camera

Mihai POPEAN - Modern Amnesia: Pondering the AI Misconception / Amnezia modernă: cumpănind înțelegerea eronată a inteligenței artificiale

Petruța-Maria Coroiu, Monica Diana Raica - Software analytical perspectives on Mandala by Aurel Stroe / Perspective analitice software asupra Mandalei de Aurel Stroe

 

Joomla Template by Joomla51.com