Constantin Rîpă - O nouă viziune a educaţiei muzicale / A new vision regarding musical education

Rezumat

Lucrarea – de tip manifest - semnalează declanșarea unei acțiuni radicale în domeniul predării muzicii în școala contemporană care antrenează o mutație a scopului educației musicale, de la fidelizarea pentru un anumit repertoriu la emanciparea creativității în baza propriei imaginații sonore a copiilor. Tot acest proces se va petrece în baza tehnicii informaționale actuale. Efectul acestui salt pedagogic va fi unul de recuperare a intresului elevilor pentru obiectul “muzică” și va contribui la avântul didactic al educației muzicale.


Cuvinte cheie

educaţie, creaţie, joc, computer.

...

ABSTRACT

The paper – of the manifesto type – signals the setting in motion of radical action in the field of music teaching in contemporary schools, which triggers a shift in the purpose of musical education, from the winning over of devotees for a certain repertoire to the emancipation of creativity, based on the children’s own musical imagination. This entire process will be implemented via present-day information technology. The effect of this leap forward in teaching techniques will be the regaining of the students’ interest in “music” as a subject and it will contribute to the momentum in musical education teaching.

 

Key words

education, creation, game, computer.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com