Laura Veronica Demenescu, Simona Negru - Valenţele didactice ale resurselor TIC în educaţia muzicală / Teaching valences of ICT resources in musical education

Rezumat

Computerul rămâne marea invenție a secolului al XXlea, nu doar prin multitudinea de operații pe care le poate efectua, ci, mai ales, datorită faptului că apariția sa a condus la schimbarea fundamentală a modului în care ne raportăm la anumite aspecte ale vieții. O mare parte dintre comportamentele noastre cotidiene (divertisment, studiu, accesarea/transmiterea unor informații, plata facturilor, socializare, shopping etc.) sunt strâns legate de utilizarea computerului, dacă ar fi să ne gândim doar la e-mail sau la Internet. Pe de altă parte, computerul a devenit un mijloc de comunicare / socializare mai ieftin și mai accesibil decât telefonul. Iar, în secolul XXI, răspândit la scară largă, devine indispensabil oricărui domeniu de activitate, incluzând și pe cel al didacticii, în speță, în domeniul educației muzicale. Ne referim aici și la rolul computerului în dezvoltarea unor proiecte culturale.


Cuvinte cheie

TIC resurse, informație, globalizare, software educaţional, educaţie, multimedia, învăţare, evaluare, mijloace de lucru electronice.

...

ABSTRACT

Computer is still the greatest invention of the 20th century, and the globalization of its use represents the 20th century’s desiderate. The use of TIC resources in the educational process, at the level of all its components – teaching – learning – evaluation – is one of the renewal directions of the European education systems. Thus, perceived as electronic means of information, communication, and individual work or teamwork, TIC resources are not only adjuvant in the teaching process, but they become its component parts. Besides the effective opportunities, the use of these resources gives the educational process a maximum transparency, removing human subjectivism and lot interests, which corresponds to Romanian education ideals within the actual context of structural and legislative renewal.

 

Key words

TIC resources, computer information, globalization, teaching software, education, multimedia, learning, evaluation, electronic working mean

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com