Gabriela Coca - Aplicaţii IT în Armonie şi Contrapunct / IT Applications in Harmony and Counterpoint

Rezumat

Studiul prezintă concepția autoarei asupra posibilităților de aplicare a tehnologiei IT în predarea și învățarea Armoniei și a Contrapunctului. Referitor la această problemă, sunt preocupată de 3 întrebări: 1. Este posibilă crearea unui program de calculator care să înlesnească predarea și învățarea acestor materii?. 2 Dacă da, ar fi acest program în beneficiul studenților? 3. În ce măsură stimulează aplicațiile IT în materiile de mai sus creativitatea și imaginația studenților?


Cuvinte cheie

Aplicaţii, IT, armonie, contrapunct, studenţi, predare, învăţare, Bach, Schubert, acorduri, grafici

...

ABSTRACT

This study presents the conception of the author about IT Applications in Harmony and Counterpoint teaching and learning. She is preoccupied by 3 questions: 1. It is possible to create a computer program in order to make easily the teaching and the learning. 2 If it is possible, is this program in the benefit of the students. 3. Do the IT applications stimulate the creativity and the imagination of the students?

 

Key words

Applications, IT, harmony, counterpoint, students, teaching, learning, Bach, Schubert, chords, graphics

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com