Alina Stan- Utilizarea tehnologiilor digitale în cercetarea etnomuzicologică / The Use of Digital Technologies in Ethno-musical Research

Rezumat

Cercetarea etnomuzicologică implică respectarea unor metode și mijloace ce prezintă, în decursul timpului, o evoluție generată de dezvoltarea tehnologiei multimedia. Prezentăm etape în cercetarea folclorică și mijloacele folosite.


Cuvinte cheie

Folclor muzical, culegere în teren, analiză, arhivare, sistematizare, mijloace multimedia

...

ABSTRACT

The Ethno-musicological research implies methods of gathering and technologies which presents in time an evolution generated by the development of multimedia technology. We are presenting steps on the folkloric research and the using methods

 

Key words

Musical folklore, field gathering, analysis, archiving, systematization, multimedia

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com