Ciprian Gabriel Pop, Mara Dana Florentina Pop - Propellerhead Reason – eficacitate şi creativitate / Propellerhead Reason – efficiency and creativity

Rezumat

LProgramul Propellerhead Reason poate constitui unul dintre cele mai eficace mijloace de învățare și producție muzicală stimulând creativitatea, potențând apetitul pentru o lume sonoră relativ nouă – muzica electronică. Acesta este un studio virtual în care modulele pot fi folosite în orice moment atât individual cât și combinat, virtualizarea oferind în acest caz un suport deosebit de eficace pentru explorarea unor noi căi de producere a sunetului și a creației muzicale.


Cuvinte cheie

Compoziţie, Muzică electronică, Aplicaţii audio, Virtualizare

...

ABSTRACT

Propellerhead Reason software may constitute one of the most efficient way of making and learning music stimulating the creativity, opening the appetite for a relatively new world of sounds – electronic music. This is a virtual studio in which modules can be used both individual and combined, the virtualization offering in such of case a very efficient support for exploring new way of producing sound and musical creation.

 

Key words

Composition, Electronic Music, Audio Application,

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com