Nelida Nedelcuţ - Explorarea adaptării mijloacelor educaţionale on-line la învăţămantul artistic-muzical / Exploring the adaptation of on-line learning means to art and music education

Rezumat

Explorarea adaptării mijloacelor educaționale on-line la învățămantul artistic constitue o cerință imperativă în contextul evoluției contemporane a tehnologiilor muzicale, determinată de avansarea tehnologiilor informaționale și de comunicație. Cercetarea în acest domeniu necesită o abordare interdisciplinară semnificativă ce va conduce, în cazul unui proiect finanțat de C.N.C.S.I.S, la realizarea unei aplicații- pilot interactive D.I.M.A. (Aplicație Multimedia cu Impact Direct asupra Utilizatorului). Multimedia reprezintă un mediu cu multiple forme de conținut care include combinații media de imagini video și foto (partituri) cu texte ce pot fi accesate interactiv, constituind un mijloc educațional în plină accensiune, numit în sistem on-line CBT (computer based training).


Cuvinte cheie

Mijloace educaţionale on-line, multimedia, interactiv, tehnologia informaţiei.

...

ABSTRACT

Exploring the adaptation of on-line learning means to music education is a current mandatory task within the framework of contemporary technological advancements sustained by the rapid development of ICT( Information Computer Technology). The research requires a serious interdisciplinary approach, prospectively benefiting the educational system that will develop an interactive pilot/application: D.I.M.A. (a Direct Impact Multimedia Application). Multimedia are media made of various contents that include both visual support (photographs of scores, videos), and texts that one may access interactively. As teaching support, multimedia is increasingly pervading education and is named CBT (computer-based training courses) in on-line environments.

 

Key words

On-line learning means, multimedia, interactive, information technology

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com