Iuliana Păşcălău, Ana Păşcălău - Interferenţele muzicii cu Tehnologia Informaţiei / The Interference of Music with the Information Tehnology.

Rezumat

În experiența de dascăl am întâlnit copii care datorită problemelor familiale nu colaborează și se integrează cu greu în activitățile desfășurate la clasă. Apatia lor am observat că poate fi redimensionată prin intermediul muzicii și tehnologiei IT. În acest articol prezentăm cazul unui astfel de elev M.A. care în urma unei traume suferite în familie a renunțat la școală. Un copil sensibil și talentat, care își petrece cea mai mare parte a timpului în fața calculatorului. Îndrăgind muzica a căutat diferite programe muzicale cu ajutorul cărora a realizat remixuri dar a și creat negative pentru piese de muzică hip- hop. Părinții, alertați și îndrumați de profesori cu dăruire, au apelat și la ajutorul unui psiholog care a marșat pe dragostea pentru muzică și calculator a lui M.A., și astfel reabilitarea lui este pe drumul cel bun. A reușit să depășească deziluziile care l-au ținut încătușat timp de doi ani de zile și din toamnă dorește să își reia cursurile înțelegând marea necesitate de dezvoltare a culturii sale pe multiple planuri. Simbioza dintre efectul terapeutic al muzicii, cu beneficiile aduse de tehnologia IT și bineînțeles tactul, dăruirea și dragostea dascălilor pentru elevii lor au fost elemnetele cheie care au ajutat la schimbarea stării în bine a lui M.A.


Cuvinte cheie

Căutare de sine, Ritmuri melodice, Tehnologia informaţiei.

...

ABSTRACT

In my teacher experience I have met children that because of some family problems refuse to collaborate and integrate with difficulty in the class activities. I observed that their apathy can be resized through the help of music and IT. In this article we present the case of such a student, M.A. who because of a family trauma gave up school. A very gifted and sensible child who spent most of his time in front of the computer. Loving music, he looked for some music programs with which he created remixes as well as his own orchestrations for the hip hop genre too. His parents being alerted and lead by devoted teachers have asked for a psychologist help who used M.A.’s love for computer and music - doing so his rehabilitation is on a good track. He succeeded in overcoming his disillusions which trapped him for two years and beginning this September he is going to resume his classes because he understood his need for developing his abilities in many different perspectives. The symbiosis between the music therapeutic effect and the benefits brought by the IT and the tact, the devotion, the love of the teachers were the key elements that helped M.A.’s state to improve.

 

Key words

Finding the self, melodic rhythms, Information Technology

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com