Oana Bălan - Refractări ale muzicii contemporane prin tehnologia digitală / Refractions of contemporary music via digital technology

Rezumat

În muzica electronică computerele au fost utilizate ca dispozitive de control și procesare, prin mijloace de trimitere a instrucțiunilor echipamentului analog care generează sunetul. Aceste sisteme au permis programarea modificărilor materialului sonor, automat sau instantaneu, transformând studiourile de creație întrun instrument cu o memeorie proprie, ce funcționează în timp real. Ca orice proces fundamental al culturii universale, destinul muzicii electronice a fost marcat de o serie de mari personalități, care au făcut posibilă apariția acestui tip de muzică, și care, prin diversitatea gândirii și intereselor lor, au contribuit la crearea unor multitudini de direcții în domeniu.


Cuvinte cheie

Software, resurse, structuri, perspective..

...

ABSTRACT

Computers have been used in electronic music as control and processing devices, as means for the conveyance of instructions to sound-generating analogous equipment. These systems have made possible the programming of sound material alterations, carried out automatically or instantaneously, transforming the studio into an instrument having a memory of its own and functioning in real time. Like any other fundamental movement in world culture, the evolution of electronic music was marked by a series of great personalities, who made possible the advent of this type of music and who, through their diverse thinking and pursuits, contributed to the creation of a multitude of trends in this field.

 

Key words

Software, resources, structures, prospects

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com