Jens Walding - E-learning şi noi strategii media în educaţie / E-learning and new media in education technologies in the context of contemporary music education

Rezumat

Din punctul de vedere al răspândirii și actualizării cunoștințelor, conceptele educaționale bazate pe noile tehnologii oferă avantaje majore în ceea ce privește viteza și flexibilitatea. Oferta educațională poate fi dezvoltată și actualizată la nivel centralizat și, în final, pusă la dispoziția publicului larg, independent de timpsau locașie.


Cuvinte cheie

Platformă electronică, E-learning, Multimedia

...

ABSTRACT

From the point of view of disseminating and updating knowledge, educational concepts based on new technologies offer big advantages in terms of speed and flexibility. The educational offer can be centrally developed and updated and eventually made available to a broad public, regardless of time or place.

 

Key words

Electronic platform, E-learning, Multimedia

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com