Cristian Mihăescu - Dimensiuni ale educaţiei tehnologice în dezvoltarea cunoştinţelor muzicale / Dimensions of technological education in musical knowledge development

Rezumat

Dezvoltarea tehnologiilor educaționale din ultimii ani se înscrie și ea în direcția standardizării, această necesitate fiind generată de utilizarea pe scară largă a programelor (aplicațiilor) informatice în procesul educațional, dar mai ales, de reutilizarea conținuturilor educaționale. Programele educaționale sunt folosite din ce în ce mai mult ca instrumente complementare (uneori alternative) în procesul instruirii. Lucrarea prezintă câteva dimensiuni ale modului în care aceste programe pot aduce un substanțial aport cognitiv și, implicit, un plus de valoare specificului formării.


Cuvinte cheie

Programe educaţionale, accesabilitate, aplicaţii muzicale.

...

ABSTRACT

The development of educational technologies registered within the last years is aligning with the continued trend towards standardization direction. This imperative need is generated by the large-scale implementation of information programs into the educational process, especially by the reutilization of educational content. The educational programs present an upward application trend as a complementary instruments (sometimes alternative) to the instruction process. The paper presents several dimensions of the know-how programs that can bring a substantial cognitive contribution, implicitly an extra value, to the instruction process specific aspect.

 

Key words

Educational programs, accessibility, musical application

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com