Aron Fazakas - Aplicaţii ale calculatorului în muzică / Computer applications to music

Rezumat

Putem spune, fără a supralicita importanța fenomenului, că impactul calculatoarelor a generat cea mai puternică mișcare restructuratoare și inovatoare a fundamentelor muzicii de la apariția ei până astăzi, pornind de la calitățile sunetului până la metodologia creației componistice. Expunerea noastră dorește, într-un cadru restrâns, să puncteze câteva domenii muzicale în care aplicațiile computerizate au pătruns în uzul curent: creația muzicală, scris-cititul muzical, dictatul muzical, solfegierea, istoria instrumentelor etc..


Cuvinte cheie

Xenakis, software, "à la manière de ...", compoziţie muzicală asistată de calculator, învăţământ muzical, sinteza de sunet, bănci de date timbrale

...

ABSTRACT

We can state, without overbidding the significance of phenomenon, that the computer impact generated the strongest restructuration and innovative movement of music bases since its emergence until nowadays, starting from the sound qualities and ending with the composition creation methodology. The purpose of our presentation is to point out several music realms where the computerized applications have penetrated the current use: musical creation, musical writing and reading, musical dictation, solimzation, history of instruments, etc.

 

Key words

Xenakis, software, "à la manière de ...", computer assisted musical composition, music education , sound synthesis, timbre data banks

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com