Carmen Plaian - Aleatorism vs Computer

Rezumat

Lucrarea demonstrează compatibilitatea dintre aleatorismul promovat în muzică de curentul ce poartă acest nume din perioada anilor ’50-’60-’70 cu muzica electronică ce își are geneza tot în această perioadă. S-a încercat să se demonstreze că muzica electronică este în bună măsură beneficiara libertăților aleatorice, în timp ce aleatorismul a asimilat tehnicile IT-ului, prin care și-a asigurat un coeficient de ordine.


Cuvinte cheie

aleatorism, hazard, computer, creaţie

...

ABSTRACT

SThe paper demonstrates the compatibility between aleatorism promoted in music by the trend bearing the same name, in the 1950s-60s-70s period, with electronic music that was composed in the same period. We tried to demonstrate that electronic music is to a good extent the beneficiary of aleatoric liberties, while aleatorism assimilated the IT techniques through which it has ensured an order coefficient.

 

Key words

Aleatorism/aleatoric music, chance, computer, composition

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com