Loredana Conţiu - Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie în contextul educaţiei muzicale contemporane / Information and communication technologies in the context of contemporary music education

Rezumat

În aceast lucrare este redat un studiu referitor la locul și rolul pe care strategiile didactice bazate pe tehnologiile informaționale și de comunicație ar trebui să-l aibă în educația muzicală contemporană, conform opiniei elevilor.


Cuvinte cheie

Educatie muzicala, tehnologia în educație

...

ABSTRACT

This paper reveals a study on the place and role that teaching strategies based on information and communication technologies should have in contemporary music education, according to student’s opinions.

 

Key words

Music education, technology in education 

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com