Loredana CONTIU - Cercetari actuale privind implicarea TIC în activitatea didactica / Current
researches regarding ICT involvement in the didactic activity

Rezumat

Lucrarea îşi propune ca, în urma „scanării" cercetărilor în domeniul educaţiei muzicale la nivel global, să aducă în atenţia educatorilor din învăţământul muzical românesc parametrii pe care acestea se derulează şi rezultatele studiilor privind implicarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie în educaţia artistică-muzicală.


Cuvinte cheie

Educaţie muzicală, context de învăţare autentic, TIC, tehnologii muzicale, dezvoltare profesională, competenţe, nativi digitali

...

ABSTRACT

Based on a documentary review of research works on music education developed at global level the purpose of this study is to present to music education educators in Romania the operating parameters of our research, and the result of studies dealing with the ICT involvement in artistic and music education.

 

Key words

Music education, authentic learning context, ICT, music technologies, professional development, competencies, digital natives.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com