Nelida NEDELCUT - Integrarea resurselor multimedia în educatia muzicala: experiment D.I.M.A. /  Integrating Multimedia Resources into Music Education: a D.I.M.A. Experiment

Rezumat

Integrarea resurselor multimedia în educaţie prilejuieşte explorarea posibilităţilor pe care mediul on-line le oferă pentru eficientizarea educaţiei mediate de calculator, concretizându-se în instrucţia muzicală prin crearea unor baze de date cu valenţe vizual-auditive formative. D.I.M.A., o antologie de texte, imagini şi înregistrări sonore explorează posibilităţile de adaptare a mijloacelor on-line la educaţia muzicală, cu cerinţele specifice acesteia, prin prezentarea într-un mod eficient  a unor informaţii şi studii utile educaţiei,  care vor facilita  abordările teoretice din  procesul formării muzicale.


Cuvinte cheie

Educaţie, resursă on-line, antologie multimedia, integrare

...

ABSTRACT

Integration of multimedia resources into education has prompted the exploration of possibilities provided by the on-line medium for making efficient the computer assisted education, which is  reflected in music instruction by creating some data bases with formative visual and aural combining power. D.I.M.A. is a text, image, and sound recording anthology exploring the adapting possibilities of online means to music education by observing its specific requirements, and by presenting efficiently some information and studies relevant to education, which will facilitate the theoretical approach within the framework of music formative process.

Key words

education, on-line resource, multimedia anthology, integration

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com