Veronica MOLDOVAN - Cântaretul profesionist si metode moderne de evaluare a vocii. Electroglotografia si fibroscopia / Professional singer and the modern methods of voice system evaluation. Electroglottography and Fibroscopy

Rezumat

Electroglotografia și fibroscopia sunt două dintre metodele moderne folosite în evaluarea parametrilor vocii vorbite. Recent, cercetătorii au extins utilizarea acestor metode și în cazul vocii cântate, pentru stabilirea caracteristicilor impedanței electrice transversale în evaluarea comportamentului laringeal. Nexistând în practica evaluativă curentă accesul neîngrădit la astfel de metode, pentru profesionistul vocal singura alternativă rămâne încă cercetarea de laborator.

Cuvinte cheie

Electroglotografia, fibroscopia, cântăreț profesionist, metodă, voce

...

ABSTRACT

Electroglottographic and fiberscopic examinations are two of the modern methods used for voice parameters evaluation. The research works performed in the field have recently extended this investigation over the singing voice with the view of establishing the characteristics of transversal electrical impedance for the larynx behaviour evaluation. Due to the fact that the professional singers do not have full access to this kind of methods on a regular basis the only remaining option is the laboratory research.

 

Key words

Electroglottography, fiberscopy examination, professional singer, method, voices

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com