Ciprian Gabriel POP - Virtualizarea – stimul al creativitatii în domeniul muzical / Virtualization - a Stimulus of Creativity in the Musical Realm

Rezumat

Lucrarea prezintă o scurtă privire asupra posibilităţilor oferite de instrumentele de lucru virtuale în domeniul muzical, atât de prezente la ora actulă în toate domeniile de activitate. Este realizată o succintă descriere a stadiului actual al potenţialului oferit de posibilităţile virtualizării graţie folosirii computerului, precum şi câteva exemplificări ale unor instrumente de lucru - virtuale – stimulente ale creaţiei artistice.


Cuvinte cheie

virtualizare, computer, muzică electronică, sampler, studio virtual, sintetizator, compoziţie asistată de calculator

...

ABSTRACT

This work presents a brief glance at the possibilities of application to the musical realm of virtual tools widely spread in all realms of activity. It is deals with the description of the current potential of these possibilities with the aid of the computer, as well as with some examples of working tools, real stimulus of music creation

 

Key words

virtualization, computer, electronic music, sampler, virtual studio, synthesizer, computer-assisted composition

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com