Jens WALDING - E-vocal com: e-learning în educa.ia vocala clasica, o platforma educationala pentru cântareti / E-vocal com: e-learning in Classical Vocal Training an educational platform for singers

Rezumat

Proiectul „e-vocal“ arată cum utilizarea TIC (tehnologia informaţiei şi comunicării) poate crea legături între tehnologie şi artă. Cursurile de tip e-learning, care pot fi utilizate de către universităţi de muzică, conservatoare, şcoli şi centre de educare a adulţilor, sunt create pentru a ajuta atât profesorii cât şi pe cei care studiază canto clasic, independent de timp şi spaţiu. Un fişier video cu o arie poate fi descărcat şi o repetiţie poate fi simulată în aşa fel încât studentul să cânte conform indicaţiilor şi tempo-ului dirijorului virtual


Cuvinte cheie

Studiu vocal, e-Learning, muzică clasică, platformă electronică

...

ABSTRACT

The project „e-vocal“ shows how the effective use of ICT can build bridges between technology and art. The e-learning courses, which can be used at music universities, conservatories, schools and adult education centres, are designed to support trainers and students in classical singing independent of time and place. A video file of an aria can be downloaded and a live rehearsal be simulated, in which the student sings according to the interpretation and the timing of the virtual conductor

 

Key words

Vocal training, e-learning, classical music, electronic
platform

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com