Stefana TITEICA - Utilizarea TIC în concerte educative si în pregatirea acestora în scoli / The Use of ICT to Enhance Educational Concerts and Pre-concert Preparation in Schools

Rezumat

Multimedia oferă numeroase posibilităţi de utilizare în concerte educative. Prezentăm modele exemplare din practica curentă corelându-le cu rezultate ale cercetării în domeniile educaţiei şi percepţiei muzicale. Integrarea creativă a formelor de expresie vizuală şi auditivă prin proiectarea de imagini sincron cu interpretarea pe scenă a muzicii poate contribui la îmbogăţirea percepţiei emoţionale şi cognitive a muzicii de către publicul tânăr de astăzi. Utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării în pregătirea pentru concert este de asemenea prezentată, subliniindu-se importanţa acesteia pentru şcoli.


Cuvinte cheie

concert educativ, utilizarea TIC, pregătire pentru concert, multimedia, educaţie muzicală.

...

ABSTRACT

The use of multimedia offers multiple possibilities for the enhancement of educational concerts. We review current best practices in the field and link them to results of research in music education and perception. Integrating visual and aural forms of expression by creatively adding projected images to the live performance of music can deepen the emotional and cognitive perception of the music by young audiences. The use of Information and Communication Technologies in pre-concert preparation is presented and its importance for school-classes emphasized.

 

Key words

educational concert, use of ICT, pre-concert preparation, multimedia, music education

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com