Lucian GHISA - Tehnologii electronice utilizate în “Voxis” de Ciprian Gabriel Pop / Electronic Technologies used in “Voxis” by Ciprian Gabriel Pop

Rezumat

Muzica electronică aduce cu sine necesitatea dezvoltării întregului spectru al caracteristicilor sunetului, atât în ceea ce priveşte intensitatea, înălţimea, durata, cât mai ales în sfera timbralităţii. Deasemenea, tipologiile muzicii asistate de tehnologiile informatice reprezintă o rezultantă a evoluţiei tehnologice din civilizaţia umană, aceasta influenţând întregul proces de creaţie, interpretare şi receptare. Ca model al acestor inovaţii, lucrarea compozitorului clujean Ciprian Pop, Voxis, exploatează într-un mod particular întregul arsenal oferit de curentele moderne ale muzicii electronice din secolului XX.


Cuvinte cheie

muzică electronică, caracteristicile sunetului, tehnologii electronice, computerizarea muzicii

...

ABSTRACT

Electronic music brings the need to develop the entire spectrum of the characteristics of sounds, from the point of view of intensity, range, duration, but mostly timbre. Also, the typologies of music assisted by information technologies result from the technological evolution of human civilization influencing the entire process of creation, interpretation and perception. As a model for the use of these innovations, the composition of the Cluj-Napoca composer Ciprian Pop, Voxis uses in a particular manner the entire sphere of effects offered by the modern trends of 20th century electronic music.

 

Key words

electronic music, characteristics of sound, electronic technologies, computerization of music

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com