Leigh VanHandel - Utilizarea computerului pentru consolidarea învățării principiilor fundamentale ale muzicii prin strategii adaptative / Using Computer-Based Music Fundamentals Drills To Reinforce Learning With Adaptive Strategies

Rezumat

In acest articol va fi discutat conceptul de strategie de adaptare în relaţia sa cu pedagogia matematicii şi cu cea a teoriei muzicii, prezentând aplicaţia online elaborata de autor, care va putea fi utilizată de către studenţi pentru dezvoltarea aplicării strategiei de adaptare şi însuşirea stăpânirii principiilor teoriei muzicii.


Cuvinte cheie

Muzică, Matematică, Educaţie, Adaptare.

...

ABSTRACT

TIn this article, I will discuss the concept of adaptive strategy as it relates to mathematics pedagogy and music theory pedagogy, and discuss an online application I have developed that can be used to help students develop the use of adaptive strategy and acquire a mastery of music theory fundamentals.

 

Key words

Music, Mathematics, Education, Adaptability

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com