Mircea CÎMPEANU - Calculatorul în procesele de conservare ale culegerilor de folclor musical / The computer in preserving process of the folk music collections

Rezumat

Într-o lume modernă, marcată de o intensă şi activă expansiune tehnică, tehnologia informatică se dezvoltă cu rapiditate şi pătrunde din ce în ce mai mult în majoritatea domeniilor de activitate ale umanităţii. Utilizarea crescândă a calculatoarelor, pe zi ce trece tot mai perfecţionate, semnalează potenţialul evident al ştiinţei de cucerire anticipată a viitorului. Tipărirea de carte de specialitate muzicală şi realizarea de discuri CD cu muzică instrumentală tradiţională, identificată în cadrul cercetărilor sistematice de folclor, sunt două noi domenii de activitate dezvoltate în ultima vreme; în acelaşi timp, acestea constituie două dintre preocupările cele mai însemnate ale colectivului de specialişti din compartimentul de cercetare şi conservare folclor tradiţional al  Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj


Cuvinte cheie

înregistrare, audio, tipar, carte, digital, CD

...

ABSTRACT

In our modern world of intense technical expansion, the informatics develops rapidly entering more and more fields of activity. The increasing use of the computer, with more and more updated versions, is a sign that science has a clear potential to conquer the future. Editing books about music and CDs with traditional instrumental, music collected during folklore researches are two new fields of activity developed lately, and two of the main concerns of the folklore research team of Cluj County Centre for Preserving the Traditional Culture.

 

Key words

Recording, audio, print, book, digital, CD

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com