Jens WALDING - E-vocal com: e-learning în educaţia vocală clasică, o platformă educaţională pentru cântăreţi / E-vocal com: e-learning in classical vocal training, an educational platform for singers

Rezumat

Proiectul „e-vocal“ arată modul in care utilizarea TIC (tehnologia informaţiei şi comunicării) poate crea legături între tehnologie şi artă. Cursurile de tip e-learning care pot fi utilizate de către universităţi de muzică, conservatoare, şcoli şi centre de educaţie pentru adulţi sunt create pentru a ajuta atât profesorii, cât şi pe cei care studiază canto clasic, independent de timp şi spaţiu. Un fişier video cu o arie poate fi descărcat şi o repetiţie poate fi simulată în aşa fel încât, studentul să cânte conform indicaţiilor şi tempoului dirijorului virtual. http://www.e-vocal.com


Cuvinte cheie

Studiu vocal, e-Learning, muzică clasică, platformă electronică

...

ABSTRACT

The „e-vocal“shows how the effective use of ICT can build bridges between technology and art. The e-learning courses, which can be used in music universities, conservatories, schools and adult education centers are designed to support trainers and students in classical singing independent of time and place. A video file of an aria   can   be   downloaded   and alive  rehearsal   be simulated, in which the student sings according to the interpretation and the timing of the virtual conductor. http://www.e-vocal.com

 

Key words

Vocal training, e-learning, classical music, electronic platform

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com