Răzvan METEA, Cristina METEA - Vemus - Interactivitate şi educaţie / Vemus – Interactivity and Education

Rezumat

Proiectul VEMUS a creat un mediu educaţional inovativ în care găsim activităţile clasice de predare şi învăţare în clasă, combinate cu activităţi realizate la distanţă, activităţi specifice educaţiei electronice. Scopul programului VEMUS a fost acela de a oferi un instrument de sprijin profesorului în predarea muzicii bazat pe studii individuale, în grup, în clasă, sau la distanţă.


Cuvinte cheie

educaţie, studiu, tehnologie, metode

...

ABSTRACT

VEMUS project has created an environment where innovative educational activities find traditional classroom teaching and learning in combination with activities carried out remotely specific activities of electronic education. The aim of the VEMUS program was to provide a tool to support teachers in teaching music education based on individual, group, classroom or remote distance.

 

Key words

education, research, technology, methods.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com