Nicolae TEODOREANU - Elemente acustice utilizate în tehnologia prelucrării fierului. Analize spectrografice / Acoustic Elements Used in Iron Processing Spectrographic Analyses

Rezumat

Unii dintre meşterii fierari tradiţonali aleg fierul de prelucrat după sonoritatea acestuia. Prin măsurători acustice de tip IT am cercetat care sunt structurile spectrale ce corespund feluritelor impresii sonore a meşterului. Astfel  am putut observa cum se reflectă„ascuţimea” (sharpness) acustică  în percepţia spontană a meşterului fierar.


Cuvinte cheie

fierar, meserie tradiţională, psihoacustică, psihologie muzicală, analiză spectrală

...

ABSTRACT

Some of the traditional blacksmiths choose the iron by testing its sounds. By means of  IT acoustic measurements we investigated which spectral structures correspond to different sound perceptions of the craftsmen. Thus, we could see how the acoustic sharpness reflects the spontaneous sound perception of the blacksmith.

 

Key words

blacksmith, traditional craft, psychoacoustic, psychology of music, spectral analysis

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com