Oana BĂLAN - Generalităţi tehnologice în digitologia muzicală / General Technological Aspects in Musical Digitology

Rezumat

Tehnologia informaţiei este o realitate a zilelor noastre, un fenomen care adoptă continuu noi şi tot mai complexe domenii de activitate. Instrumentul de bază al acesteia, calculatorul, se află într-un proces alert de decongestionare a muncii brute, o „tornadă” care va ajunge inevitabil în casa profesorilor. Prezumtivul discipol nu-şi va mai aloca ore şi ani pentru a asista la nişte expuneri publice tradiţionale, în condiţiile în care are un calculator acasă legat la internet, care-i poate permite să vizualizeze în timp real orice doreşte, cu eforturi minime. Deci, este imperios necesar să adaptăm metodele de predare la noile tehnici! Pe lângă cunoştinţele pe care trebuie să le dobândească în domeniul de specializare, noul prototip al profesorului se cere să aibă câteva cunoştinţe de bază privind posibilităţile tehnice ale unui  calculator


Cuvinte cheie

multimedia, digitizare, grafică, imagine

...

ABSTRACT

Information technology is a reality of today’s world, a phenomenon continuously adopting new and more complex areas of activity. Its basic instrument, the computer, is part of an alert process of discharging rough work, a “tornado”, which at some point will inevitably touch teachers’ homes. The supposed disciple will not put in hours and years in order to attend traditional public lectures, when he owns a computer at home, connected to the Internet, allowing him to visualize anything in real time, with minimum effort. It is therefore imperiously necessary to adapt the teaching methods to the new techniques! Besides the basic knowledge required from a teacher in his area of specialization, the new prototype of teacher is required to have basic knowledge regarding the technical possibilities of a computer.

 

Key words

multimedia, digitization, graphic, image.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com