Aaron FAZAKAS - Editarea digitală a materialelor muzicale / Digital Music Editing

Rezumat

Dinamica pătrunderii TIC (a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor) în toate domeniile de activitate, ca o componenţă esenţială a socio-dinamicii contemporane este evidentă, şi impune (maselor mari de utilizatori) competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului.
Un utilizator experimentat, pe lângă software-ele de uz general cunoaşte numeroase programe specifice unei preocupări / meserii etc.
Expunerea noastră doreşte, într-un cadru restrâns, să vină în întâmpinarea tuturor categoriilor de muzicieni (compozitori, interpreţi, dascăli din învăţământul liceal şi universitar), în demersul lor de a realiza / finaliza diferite proiecte audio, prin sistematizarea / explicitarea teoretică şi prezentarea (în vederea asimilării practice) a tehnicilor specifice de prelucrare a unor materiale muzicale preexistente în forma unor informaţii digitalizate.
Şi pentru că aria noastră de activitate / cercetare este organic legată de creaţia muzicală dedicată cinematografiei, materialele muzicale prezentate în articolul nostru (în forma unor figuri-exemple, accesibile şi în forma unor fişiere audio ce pot fi ascultate / analizate / downloadate de la adresele web menţionate în text) au fost realizate cu scopul de a fi utilizate cu succes în scurtmetrajul de ficţiune intitulat Contractul (regizor Horaţiu Damian, 2010).


Cuvinte cheie

digital, editare audio

...

ABSTRACT

The dynamics of ICT (information and communication technology), as an essential component of contemporary socio-dynamics, permeating all fields of activity, is evident and imposes (to the masses of users) competencies and abilities to use a computer.
An experienced user, besides the generally used software, knows many programmes specific to a given profession / work etc.
Our brief presentation wishes to meet the requirements of all musicians (composers, performers, high school and university teachers) in their undertakings to make/finalise different audio projects, through theoretical systematisation / explanations, and (with regard to practical acquisition) through the presentation of specific techniques for editing pre-existing musical materials in the form of digitalised information.
And since our field of activity / research is organically linked to musical creations intended for cinema, the musical materials presented in the present paper (in the form of figure-examples, accessible also in audio file formats that can be listened to / analysed / downloaded from the indicated websites) were all made in order to be successfully used in the short fictional film entitled The Contract (director Horaţiu Damian, 2010).

 

Key words

digital, audio editing

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com