Eddy K. M. CHONG - Educația muzicală i3: Un model de interactivitate tridimensională / i3-Music Education: A Three-Dimensional Interactivity Model

REZUMAT

Lucrarea se axează pe dimensiunea interactivității în învățarea mixtă ca motor al unor practici de predare a muzicii cu rol de îndrumare și transformare efectivă. În așa-numita eră post-PC, propun un model de interactivitate i3 care implică trei părți – cel care învață, alte persoane și tehnologie - și care se desfășoară în trei posibile medii de învățare – lumea reală, realitatea virtuală și realitatea augmentată. Apoi, pornind de la cadrul conceptual trasat de Mishra și Koehler în „Technological Pedagogical Content Knowledge", ilustrez succint potențialele pedagogice și transformatoare ale unora dintre aceste noi tehnologii pentru profesorii de muzică


Cuvinte cheie

Muzică electroacustică, sisteme interactive, iFPH, Max.

...

ABSTRACT

This paper focuses on the dimension of interactivity in blended learning as the driver for guiding and indeed transforming music-teaching practices. In what has been called the post-PC era, I advance an i3 model of interactivity involving three parties—the learner, other humans and technology—and taking place in three possible learning environments—real-world, virtual, and augmented reality. Then, drawing on Mishra and Koehler’s conceptual framework of “Technological Pedagogical Content Knowledge,” I briefly illustrate the pedagogical and transformative potentials of some of these new technologies for music educators

 

Key words

Blended learning, technological pedagogical content knowledge (TPCK)

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com