Nelida NEDELCUT - Educația la distanță în domeniul muzical din România: trecut, prezent și perspective / Distance Education in the Musical Field in Romania: Past, Present and Perspectives

REZUMAT

Educația la distanţă, ca formă de organizare instrucţională, se bazează pe abordări didactice inovante, dezvoltate ca răspuns la nevoia de instruire iniţială şi/sau permanentă a populaţiei adulte. Totodată, învăţământul la distanţă este un promotor al societăţii informaţionale,   implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare reprezintând un domeniu interdisciplinar de mare importanță pentru fenomenul educației contemporane. Formele educaționale specifice învăţământului la distanţă, adoptate în domeniul muzical și din România, par a reprezenta un sistem cu o importanţă crescândă la nivel european, în prezent şi în viitor.


Cuvinte cheie

Educația la distanță, platforme educaționale, muzică, tehnologii informatice și de comunicație..

...

ABSTRACT

Distance education as a form of instructional organization is based on innovative teaching approaches, developed in response to the need for initial and/or permanent training of adult population. At the same time, distance education is a promoter of the information society, implementation and use of modern technologies in education and research being an interdisciplinary field of great importance to the phenomenon of contemporary education. Specific forms of distance learning education, adopted in the musical field in Romania as well, appear to be a system of increasing importance in Europe, today and tomorrow.

 

Key words

Distance education, educational platform, music, information computer technology

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com