Dana Sorina CHIFU / Bogdan-Paul ȘTEFAN - Aplicații multimedia în instruirea programată /Multimedia Software in Programmed Teaching

Rezumat

Lucrarea de faţă îşi doreşte să prezinte avantajele utilizării mijloacelor multimedia în educaţia muzicală, ca metodă complementară de învăţare.


Cuvinte cheie

multimedia, învăţare, metodă

...

ABSTRACT

This study wishes to present the advantages of using multimedia means in musical education as a complementary learning method

 

Key words

multimedia, learning, method

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com