Oana BĂLAN - Digitologie muzicală: Tutoriatul online / Musical Digitology: Online Tutoring

REZUMAT

Noile tehnologii informatice care năvălesc asupra procesului didactic trebuiesc valorificate și folosite controlat, deoarece disponibilitățile pe care le oferă activității de predare-învățare-evaluare pot conferi metodologiilor o calitate superioară și un mai mare succes în colaborarea profesor-elev.
Prima diferență cu impact asupra desfășurării orei, între mediul de învățare tradițional și cel informatic, este cadrul în care se desfășoară activitățile didactice. Vorbim despre o trecere de la dispunerea în bănci și lucrul în mediu fizic (clase, laboratoare, etc.) la un spațiu virtual și existența unităților de studiu online. În acest context, cea care prezintă un nou potențial pentru învățământ este rețeaua de internet, prin furnizarea mai facilă și mai rapidă a materialelor didactice, prin interactivitatea permanentă pe care o propune procesului de predare și realizarea comunicării între fiecare elev și profesor (tutore) în timp util, precum și monitorizare permanentă a activităților elevilor.


Cuvinte cheie

virutal, educație, comunicare

...

ABSTRACT

The new information technology which invades the teaching process must be put to good use and used in a controlled manner, since the availabilities they supply for the teaching-learning-assessment process can endow teaching methods with superior quality and success in the teacher-learner collaboration.
The first difference between the traditional learning environment and the computer-enabled one that influences class development is the background, in which teaching activities take place. We are talking about a shift from sitting at desks and working in a physical environment (classrooms, laboratories, etc.), to a virtual space and to the existence of online study-units. In this context, the element holding a new potential for teaching is the internet, which more easily and rapidly makes learning materials available, by means of the permanent interactivity that it brings into the teaching process, allowing real-time communication between each learner and the teacher (tutor), as well as the permanent monitoring of learner activity.

 

Key words

virtual, education, communication

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com