Miruna NOAGHI - Aspecte Interdisciplinare ale Timbralitatii / Interdisciplinary Aspects of Tone Color

REZUMAT

Spectrele sonore permit vizualizarea timbralităţii. Cu ajutorul programelor Cool Edit Pro, Origin şi a transformatei Fourier s-a obţinut spectrul sonor al sunetelor unor instrumente. La câteva instrumente idiofone spectrul este format doar din frecventa fundamentala. Alte instrumente idiofone şi cele membranofone prezintă un spectru asemănător zgomotului. Instrumentele aerofone şi cele cordofone au spectre sonore în care armonicile superioare sunt un multiplu întreg al frecvenţei fundamentale.


Cuvinte cheie

Spectru sonor, fundamentala, armonice superioare

...

ABSTRACT

The sound spectra allow the visualization of the tone color. By means of the applications Cool Edit Pro, Origin and of the Fourier transformation the sound spectra of some instruments' sounds has been obtained. For some idiophone instruments the spectrum is formed only of the fundamental frequency. Other idiophone instruments and the membranophone ones have a spectrum similar to that of noise. Aerophone instruments and strings have sound spectrums in which the superior harmonics are an integer multiple of the fundamental frequency.

 

Key words

Sound spectrum, fundamental, harmonics.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com