Lucian GHISA - E-fecte electronice în oratoriile românesti / Electronic e-ffects in Romanian oratorios

Rezumat

Genul de oratoriul din muzica românească foloseşte cel mai adesea pentru exprimarea muzicală o instrumentaţie de tip clasic: orchestra, corul şi soliştii. Efectele electronice – banda magnetică preînregistrată, sintetizatorul, modulaţiile electronice – apar într-un număr restrâns de lucrări, ele regăsindu-se în sfera experimentului. Îmbogăţirea timbrală dată de utilizarea efectelor electronice reprezintă cel mai important câştig al acestor lucrări, ce se regăsesc în creaţia compozitorilor Dinu Petrescu, Remus Georgescu sau Mihaela Stănculescu Vosganian.


Cuvinte cheie

Oratoriu, efecte electronice, bandă magnetică,  timbralitate, vocal-simfonic

...

ABSTRACT

The genre of oratorio in Romanian music uses in its musical expression, most often than not, a classical type of instrumentation: the orchestra, the choir and the soloists. The electronic effects – pre-recorded magnetic tape, synthesizer, electronic modulations – appear in a small number of works, as they belong to experimentation. Timbral enrichment determined by the use of electronic effects represents the greatest gain of such works composed by Dinu Petrescu, Remus Georgescu or Mihaela Stănculescu Vosganian.

 

Key words
Oratorio, electronic effects, magnetic tape, timbrality, vocal-symphonic

 

 

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com