Constantin RÎPA - Vlad ENIU - Digitologie muzicala: Istoria instrumentelor electronice (partea I: 1750-1925) / Musical Digitology: The History of Electronic Instruments (part I: 1750-1925)

Rezumat

Descoperirea energiei electrice a determinat cel mai mare salt tehnologic din istoria umanităţii. Întreaga civilizaţie de astăzi datorează aproape totul curentului electric. Formarea conştiinţei utilizării energiei electrice îşi are începutul în secolul XVII, dar utilizarea ei se va realiza în secolul XIX când se inventează becul şi sistemul de telefonie. Este cu atât mai surprinzător faptul că ideea construirii unor instrumente muzicale care folosesc energia electrică, apare cu un secol mai devreme.


Cuvinte cheie

istorie, tehnologie, instrumente, electricitate

...

ABSTRACT

The discovery of electricity determined the greatest technological leap in mankind's history. The entire contemporary civilization owes almost everything to electric power. The formation of the conscience of using electric power goes back to the 17th century, but its use was accomplished in the 19th century, when the electric bulb and the telephone were invented. It is therefore all the more surprising that the idea of building musical instruments powered by electricity had appeared a century earlier

 

Key words

history, technology, instruments, electricity

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com