Loredana CONTIU - De la “Guitar Hero” la chitara clasica / From “Guitar Hero” to classic guitar

Rezumat

Prezentul studiu ilustrează una din multiplele posibilităţi de valorificare a jocurilor muzicale pe calculator în sfera educaţională, aşa cum reiese chiar din afirmaţiile elevilor.


Cuvinte cheie

Guitar Hero, instrument virtual, joc de calculator, chitara, educaţie muzicală.

...

ABSTRACT

The following study illustrates one of the multiple choices in exploring musical games on the computer in the educational domain, as it emerges from the pupils' statements.

 

Key words

Guitar Hero, virtual instrument, computer games, guitar, musical education

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com