Phil Kirkman - Realizarea de noi conexiuni cu tehnologiile digitale: înspre un nou model de dezvoltare compozițională în muzică / Making new connections with digital technologies: towards a new model of compositional development in music

REZUMAT

Tehnologiile digitale au adus schimbări importante în orele de muzică, oferind sprijin și noi oportunități de a stimula dezvoltarea compozițională. Cu toate acestea, aplicațiile actuale ale tehnologiilor digitale în școli sugerează că adesea metodicile care stau la baza utilizării tehnologiilor digitale în școală nu îşi conştientizează o mare parte din potențial. Această limitare este, de asemenea, evidențiată de lipsa de înțelegere în literatura actuală cu privire la modul în care tehnologiile digitale mediază și transformă dezvoltarea muzicală. În această lucrare este prezentat un nou model de dezvoltare compozițională care acordă atenție importanței contextului social și cultural atunci când se compune. S-au efectuat pe o perioadă de douăsprezece luni studiile de caz a doi elevi din Marea Britanie, cu vârste de 14 și 16 ani. Pentru fiecare elev, schimbările în procesele lor de compoziție au fost explorate prin cartografierea sistematică atât a naturii strategiilor de compoziție, cât și a modului în care acestea au fost utilizate. Identificarea incidentelor critice din procesul de compoziție a oferit un punct de vedere din care am examinat numeroasele date provenite din observații ale participanților, observații video, înregistrări MIDI, interviuri semi-structurate, documente și fișiere informatice. Noul model a descris dezvoltarea din perspectiva mișcării între şi în cadrul a patru spații conceptuale: dezvoltarea eşafodată, dezvoltarea fortuită, dezvoltarea mediată de computer și dezvoltarea creativă. În aceste spații tipuri diferite de dezvoltare devin posibile în funcție de contextul mai mult sau mai puțin deschis, dinamic, potențat sau colaborativ.


Cuvinte cheie

Dezvoltare, muzică, creativitate, compoziție, tehnologie digitală, a media, socio-cultural

...

ABSTRACT

Digital technologies have brought significant changes to music classrooms, providing support and offering new opportunities to foster compositional development. Yet, current applications of digital technologies in school suggest that the pedagogies underpinning the use of digital technologies in school frequently do not realise much of their potential. This limitation is also highlighted by the lack of understanding in current literature about the ways in which digital technologies mediate and transform musical development. In this paper a new model of compositional development is presented that attends to the importance of the social and cultural context when composing. Case studies of two UK music students aged between 14 and 16 were carried out over a twelve-month period. For each student, changes in their composing processes were explored through systematic mapping of both the nature and their use of composing strategies. The identification of critical composing incidents provided a standpoint from which we scrutinized rich data generated from participant observations, video observations, MIDI recordings, semi-structured interviews, documents and computer files. The new model described development in terms of movement within and between four conceptual spaces: scaffolded development, serendipitous development, computer-me-diated development, and crea-tive development. In these spaces different types of development are made possible as the context is more or less open, dynamic, enabled or collaborative.

 

Key words

Development, music, creativity, composing, digital technology, mediate, sociocultural

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com