Nelida NEDELCUŢ - Ciprian Gabriel POP - Impact şi calitate în educaţia la distanţă prin ghiduri şi tutoriale on-line / Impact and Quality in Distance education through On-line Guides and Tutorials

REZUMAT

Lucrarea de faţă prezintă instrumente on-line cu impact ridicat în sfera ofertei educaţionale, create prin proiectul „Noile tehnologii – resurse ale creaţiei muzicale”, medii ce îmbunătăţesc calitatea instrucţiei muzicale prin învăţământ la distanţă. Se propun studenţilor, precum şi utilizatorilor interesaţi în includerea mijloacelor electronice în muzică, ghiduri şi tutoriale ce pot fi consultate în vederea operării cu programe software de producţie muzicală folosite în industria muzicii electronice profesioniste. Ele constituie instrumente de învăţare gratuite şi la îndemâna oricărui utilizator, platforma educaţională a Departamentului de Învăţământ la Distanţă a Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca va utiliza aceste ghiduri educaţionale sub forma unor tutoriale on-line, sporind calitatea proceselor aflate sub incidenţa utilizării tehnologiilor informatice în domeniul muzical.


Cuvinte cheie

tehnologie, muzică electronică, software, creaţie, on-line

...

ABSTRACT

The following paper presents online tools with a high impact on the area of educational offers, created through the 'New Technologies-Resources for Musical Composition’ project, media which improve the quality of the distance learning musical education. The students, as well as all the users interested in using the electronic means applied to music, are offered guides and tutorials which can be consulted in order to operate the software programs in the musical production used within the professional electronic music industry. They constitute free of charge educational tools, within everyone’s reach. The educational platform of the Distance Learning Department of the Gheorghe Dima Music Academy in Cluj-Napoca is to use these educational guides in the form of online tutorials, increasing the quality of the procedures placed under the influence of the information technologies employed in the musical field.

 

Key words

Technology, electronic music, software, composition, online

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com