Flavia Motoyama NARITA - Educația Muzicală la Universitatea Deschisă din Brazilia: practici informale de învățare / Music Education in the Open University of Brazil: informal learning practices

REZUMAT

Metodele informale de învățare a muzicii ale lui Green (2008) au fost implementate cu succes în multe școli din Marea Britanie și din alte țări, inclusiv din Brazilia. Modelul propus de ea a dat totodată naștere la întrebări legate de un rol diferit atribuit profesorilor: după fixarea unei sarcini, aceștia se retrag și își observă elevii astfel încât să le poată diagnostica trebuințele și să facă intervenții adecvate, ceea ce permite elevilor să fie mai independenți față de instrucțiunile profesorilor, apreciindu-și ideile, metodele de peer learning și dezvoltarea autonomiei. Subscriu la aceste concepte, conștientizând însă că nu am reușit întotdeauna să le pun în practică, astfel încât am decis să transform modelul ei într-un modul e-learning și să îmi analizez propriile practici în calitate de supraveghetor al modulului respectiv. Urmând un plan de cercetare-acțiune prin studiu individual, am propus modulul de trei ori, de fiecare dată implementând modificări inspirate de cunoștințele câștigate din experiențele anterioare. Alegerea unui cadru e-learning pentru această cercetare se datorează rolului meu anterior de coordonator al unui curs de Educație Inițială pentru Profesori de Muzică susținut în cadrul sistemului Universității Deschise din Brazilia, care oferă cursuri universitare de licență folosind o combinație de interacțiuni online și față-în-față. În acest sens, am simțit nevoia să investighez acest nou context de educație pentru profesori de muzică și să analizez dacă metodele și concepțiile mele sunt în acord cu contextul Universității Deschise din Brazilia.


Cuvinte cheie

e-learning, metode informale de învățare a muzicii, Universitatea Deschisă din Brazilia

...

ABSTRACT

Green’s (2008) informal music learning practices have been successfully implemented in many schools in the UK and in other countries, including Brazil. Her model has also raised questions about a different role ascribed to teachers: after setting a task, they stand back and observe their pupils so that they can diagnose their pupils’ needs and make appropriate interventions. This allows pupils to be more independent from teachers’ instructions, valuing pupils’ ideas, peer learning and the development of autonomy. Subscribing to these values but realizing that I have not always been able to implement them in my practice, I decided to adapt Green’s model into an e-learning module and research my own practices as a supervisor of that module. Following a self-study action research design, I offered the module three times, each time implementing changes supported by the learning and the knowledge gained from previous experience. The choice of an e-learning setting for this research is due to my previous role as the coordinator of an Initial Music Teacher Education course offered within the Open University of Brazil system, which offers undergraduate courses using a mix of both online and face-to-face interactions. In this sense, I felt the need to investigate this new context of music teacher education and analyse if my practices and my values were attuned to the context of the Open University of Brazil.

 

Key words

e-learning, informal music learning practices, Open University of Brazil

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com