Cristian BENCE-MUK - Tehnologii informatice și de comunicație folosite în cadrul unui concert educativ de muzică contemporană / Informatic and communication technologies used in an educational concert of contemporary music

REZUMAT

Realizarea unui concert educativ de muzică contemporană în zilele noastre presupune folosirea întregului arsenal tehnic, informatic și de comunicație actual, pentru a înlesni receptarea informației, dar și pentru a eficientiza la maximum procesul educativ în ansamblul său. Astfel, de la laptop-uri, videoproiector, ecran de proiecție, microfoane, boxe, mixer, placă de sunet externă, controller MIDI și până la folosirea unor softuri specializate de muzică (Propellerhead Reason, Audacity) sau softuri de prezentare (Microsoft Office: Power Point) - toate pot fi intens vehiculate în cadrul procesului educativ, particularizat printr-un concert-lecție sau concert-educativ.


Cuvinte cheie

Tehnologie, informatic, compoziție, contemporan, educativ.

...

ABSTRACT

Organizing an educational concert of contemporary music nowadays implies the use of the entire technical, information and communication attire available in order to ease the reception of information, but also to make the educational process as efficient as possible as a whole. Therefore, from laptops, video-projector, projection screen, microphones, speakers, mixer, external sound board, MIDI controller to the use of specialized music software (Propellerhead Reason, Audacity) or presentation software (Microsoft Office: Power Point) – they can all be intensely used in the educational process, expressed through a lesson-concert or an educational-concert.

 

Key words

Technology, information, composition, contemporary, educational.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com