Ioan FERNBACH - Internetul ca mijloc integrat ȋn studiul viorii / The Internet as an Integrated Method for the Study of violin

REZUMAT

Tehnologiile informatice şi de comunicaţie au produs modificări semnificative în structura personalităţii tinerilor, cu impact asupra stilului de învăţare. Această realitate ne constrânge la investigarea efectelor utilizării internetului în studiul educaţilor, la cunoaşterea factorilor facilitatori/ frenatori ai învăţării, la o abordare mai flexibilă a învăţării academice, la reconfigurarea contextului şi adaptarea modelului pedagogic de învăţare.


Cuvinte cheie

generaţia digitală, internet, mediu virtual, tehnologii informatice

...

ABSTRACT

The information and communication technologies have caused significant changes in the structure of young people’s personality, with an impact on their learning style. This reality compels us to investigate the effects of Internet use on the study of the trainees, to get to know the facilitating / hindering factors of learning, to adopt a more flexible approach to academic learning, to reconfigure the context and to adapt the pedagogical model of learning.

 

Key words

digital generation, internet, virtual environment, information technology

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com