Aaron FAZAKAS - Instrumentul programofon / virtual temperat: EWQL Symphonic Choirs / The EWQL Symphonic Choirs programophone / virtual temperate instrument

REZUMAT

Această expunere face parte integrantă din cercetarea noastră post-doctorală intitulată „Vocal-simfonismul virtual, un model de aplicare a noilor tehnologii de producere a muzicii”, în care ne-am propus (în perioada 2011-2012, la Institutul Muzical de Studii Doctorale Avansate MIDAS din cadrul Universității Naţionale de Muzică din Bucureşti) cercetarea şi promovarea unor noi tehnologii informatice cu aplicabilitate în domeniul muzical. Multitudinea datelor timbrale vocale profesionale incluse în EWQL Symphonic Choirs, permit (cu ajutorul unor programe și echipamente electronice specifice) suplinirea parţială sau chiar totală a factorului uman din actul interpretativ al muzicii culte. În timp ce producătorii au stabilit inventarul de unități segmentale (vocale și consoane) ale limbii engleze (și latine), cercetarea noastră s-a concentrat asupra găsirii unor modalități de interpretare corală în limba română.


Cuvinte cheie

instrument programofon, cor virtual

...

ABSTRACT

The present article is part of our post-doctoral research entitled “Virtual vocal-symphonism, a model for applying new technologies of producing music”, where we intend to research and promote new informatic technologies applicable in the music field (in the period of time 2011-2012, at the Musical Institute for Advanced Doctoral Studies – Institutul Muzical de Studii Doctorale Avansate MIDAS from the National Music University in Bucharest). The multitude of professional vocal timbral data included in the EWQL Symphonic Choirs allows (with the help of specific software and electronic equipment) for the partial or even total substitution of the human factor in the performance of cultured music. While its creators established an inventory of segmental units (vowels and consonants) from English (and Latin), our research has focused on finding ways of choral performance in Romanian.

 

Key words

programophone instrument, virtual choir

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com