Ana RUSU - Instrumente informaţionale de analiză a vocii / Instrumetal tools of vocal analysis

REZUMAT

Societatea actuală este o societate bazată pe realizări tehnologice informaţionale de înaltă calitate, tot mai multe fiind domeniile în care sunt utilizate sisteme computerizate de mare precizie. Unul dintre acestea, care se află în plină ascensiune, îl constituie studiul vocii cântate. Evaluarea parametrilor vocali poate fi efectuată, aşadar, prin intermediul unor programe special create. Lucrarea de faţă prezintă o încercare de a sintetiza şi de a trece printr-un filtru analitic computerizat sunetul vocal, folosind în acest scop programul Praat.


Cuvinte cheie

Voce cântată, Programul Praat, frecvenţă fundamentală, spectograma, înălţimea sunetului, formant.

...

ABSTRACT

The society we live in is a society based on high quality information technology accomplishments, more and more are the fields where high precision computerized tools are employed. One of these fields, which is constantly growing, is the study of the singing voice. Evaluation of vocal parameters may be done by specially created software. This study presents an attempt to synthesize and analytically filter the vocal sound by means of a computer using Praat software.

 

Key words

Singing voice, Praat program, fundamental frequency, spectrogram, pitch, formant

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com