Cristian MIHĂESCU - O alternativă la instrumentele de suflat / An alternative to wind instruments

REZUMAT

Articolul prezintă, din perspectivă preponderent didactică, un studiu asupra instrumentelor electronice de suflat, ca alternativă la instrumentele reale de suflat, evidenţiind rolul acestora în formarea cunoştinţelor relaţionale, muzicale şi tehnologice în pregătirea muzicală. Paleta largă de instrumente de suflat (şi nu numai) pe care instrumentele electronice le pot emula – prin intermedierea sistemelor de digitație – asigură suficiente valențe pentru realizarea unor sonorități compatibile instrumentelor tradiționale.


Cuvinte cheie

Instrumente electronice de suflat, instrumente virtuale, MIDI

...

ABSTRACT

The present article presents, from an educational perspective, a study on electronic wind instruments as an alternative to real wind instruments, emphasizing their role in acquiring relational, musical, and technical skills as part of musical education. The wide pallet of wind instruments (and not only) which electronic instruments can emulate – by means of fingering systems – ensures sufficient valences for the creation of certain sonorities compatible with those of traditional instruments.

 

Key words

Electronic wind instruments, virtual instruments, MIDI.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com