Cristian BENCE MUK - Tehnologii informatice folosite în compunerea lucrării Golem pentru clarinet, pian și muzică electronică de Cristian Bence- Muk / Information Technologies Used in Composing Golem for Clarinet, Piano and Electronic Music by Cristian Bence-Muk

REZUMAT

Realizarea momentelor de muzică electronică din cadrul
lucrării Golem pentru clarinet, pian și muzică
electronică de Cristian Bence-Muk a presupus utilizarea
sintetizatoarelor virtuale și a sampler-elor oferite de
softul Propellerhead Reason, ale căror patch-uri
(timbruri sonore) au contribuit decisiv la conturarea
atmosferei artistico-muzicale a lucrării. Prezentul studiu
descrie în amănunt conceperea și concretizarea tuturor
acestor segmente de muzică electronică.


Cuvinte cheie

creație, electronic, contemporan, Reason, sintetizator,
sampler, patch.

...

ABSTRACT

The electronic music moments in Golem for clarinet,
piano and electronic music by Cristian Bence-Muk were
realized by using the virtual synthesizers and samplers
offered by the Propellerhead Reason software, whose
patches (sound timbres) had a decisive contribution in
creating the historical and musical atmosphere of the
work. The present study describes in detail the
conception and realization of all these electronic music
segments.


Key words

creation, electronic, contemporary, Reason, synthesizer,
sampler, patch.

Descărcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com